Medal Europejski dla Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

W 2015 r. Kancelaria Prawna Skarbiec otrzymała Medal Europejski – prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli.

 

Najlepszy Partner w Biznesie

 

W 2013 r. nasza Kancelaria została uhonorowana nagrodą "Najlepszy Partner w Biznesie" w kategorii usługi prawne: „za multidyscyplinarne zespoły śledcze składające się z prawników, adwokatów, księgowych, doradców inwestycyjnych, detektywów, dzięki którym kancelaria pomaga firmom w sytuacjach, które rzutują na działalność przedsiębiorstwa tj. przypadki bezprawia urzędniczego, w szczególności ze strony organów podatkowych, upadłości, wrogie przejęcia, podziały majątku czy konflikty rodzinne.” Kapituła konkursu doceniła Kancelarię za wsparcie przedsiębiorców w nadzwyczajnych sytuacjach, w tym doradztwo prawne wykraczające poza utarte schematy jak i długofalowe planowanie strategiczne.

 

Zapoznaj się z kompletną listą nagród i wyróżnień Kancelarii Prawnej Skarbiec.

 

 

Tworzymy "szyte na miarę" konstrukcje prawne, takie jak:

 

 

Przeczytaj wywiad:

 

"Nie boimy się ciężaru podejmowania decyzji" - z Robertem Nogackim, partnerem zarządzającym Kancelarią Prawną Skarbiec R. Nogacki Sp. k. rozmawiała Katarzyna Mazur.

 

"Podstawowym wrogiem każdego przedsiębiorcy jest aparat przymusu państwowego" - Rozmowa z mecenasem Robertem Nogackim z Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

Korzystając z naszych autorskich rozwiązań Klienci osiągają takie cele, jak:

 

 

Dzięki współpracy z Profesjonalnym Wywiadem Gospodarczym "Skarbiec" możemy zaproponować naszym klientom także kompleksowe usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa VIP, ochrony przez wyciekiem informacji poufnych oraz w zakresie pozyskiwania strategicznych informacji na temat rynku i konkurencji.

 

Klientom, którzy korzystają z usług Kancelarii Prawnej Skarbiec, oferujemy również zagraniczne rachunki bankowe w renomowanych bankach zagranicznych oraz pomoc w zmianie rezydencji podatkowej na jeden z "rajów podatkowych".

 

Zobacz: Czym Skarbiec różni się od konkurencji ?

 

Poszczególne raje podatkowe

 

Terytoria rekomendowane do zakładania spółek zajmujących się działalnością operacyjną (m. in. handel, inwestycje na rynkach kapitałowych, usługi):

 

 

Terytoria rekomendowane do zakładania spółek holdingowych:

 

 

Terytoria rekomendowane do zachowania poufności:

 

 

Terytoria rekomendowane do zarządzania prawami własności intelektualnej:

 

 

Inne raje podatkowe:

 


Czym Skarbiec różni się od konkurencji?


(1) Jesteśmy podmiotem licencjonowanym i wiarygodnym

 

W przeciwieństwie do większości pośredników rejestrujących spółki w rajach podatkowych, nie ukrywamy swojej działalności za anonimową skrytką P.O. Box, ale działamy w Polsce we współpracy z Kancelarią Prawną z siedzibą w Warszawie, prowadzoną przez licencjonowanego radcę prawnego, Roberta Nogackiego.

 

Wszelkie informacje przekazane Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz są objęte rygorystyczną tajemnicą zawodową radcy prawnego, a nasze rekomendacje poparte są gruntowną znajomością prawa polskiego.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec posiada wdrożone kompleksowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i nadużywaniu jej porad w celach sprzecznych z prawem, których przestrzeganie jest stale monitorowane przez krajowych i zagranicznych ekspertów z tej dziedziny (Instytut Edukacji Konsumentów na Rynku Kapitałowym oraz Foundation For Development of the Global Capital Market). Klienci korzystający z naszych usług mogą więc być pewni, że nie rodzi to po ich stronie ryzyka reputacji, które niewątpliwie występuje przy korzystaniu z usług wielu pośredników w korzystaniu z usług offshorowych.

 

(2) Oferujemy kompleksowe rozwiązania a nie "rejestrację spółki"

 

Wbrew obiegowemu mniemaniu nie wystarczy "założyć spółkę" w pierwszym lepszym raju podatkowym, aby zyskać pełną poufność bądź uniknąć polskiego podatku dochodowego. Z pewnymi wyjątkami, podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, i tak podlegają obowiązkowi podatkowemu od dochodów, które osiągają na terytorium Polski. Również w przypadku osoby fizycznej "przeniesienie dochodów" nie jest wystarczające, ponieważ osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

 

Ponadto, wykorzystując w obrocie krajowym podmioty mające siedzibę w raju podatkowym należy wziąć pod uwagę negatywne konsekwencje, jakie może wiązać z tym faktem lokalne prawo podatkowe (w przypadku Polski konsekwencje takie występują w przypadku państw i terytoriów wskazanych w rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych).

 

Podstawowa różnica pomiędzy ofertą Skarbiec.Biz a większością podobnych ofert na rynku polega na tym, że Skarbiec.Biz oferuje nie tyle "rejestrację spółki w raju podatkowym", ale kompleksowe rozwiązanie, praktycznie przetestowane w warunkach polskiego prawa, które obejmuje przygotowanie wzajemnych umów i przepływów finansowych w taki sposób, aby prowadziło to do realizacji założonego celu.

 

Podkreślić należy, że problemem nie jest bowiem "założenie spółki" w raju podatkowym, ale opracowanie odpowiedniego modelu działalności, aby pozostawał w pełnej zgodzie z polskim prawem. Dlatego odradzamy korzystanie z usług doradców, którzy nie gwarantują zgodności zastosowanych rozwiązań z przepisami prawa polskiego i zajmują się wyłącznie prostym pośrednictwem w rejestrowaniu spółek zagranicznych.

 

pdf

Pobierz wszystkie publikacje jako archiwum ZIP.

Minimalne podatki maksymalna poufność

 

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

 

Raj na ziemi

 

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończonac ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

 

Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

 

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

 

Optymalizacja podatkowa w polskich spółkach giełdowych

 

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

 

Liechtenstein lepszy od Warszawy

 

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

 

Raje podatkowe– czyli jak legalnie nie płacić podatków

 

Benjaminowi Franklinowi przypisuje się powiedzenie, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. W rzeczywistości, między podatkami a śmiercią istnieje kilka istotnych różnic. Po pierwsze, w przeciwieństwie do podatków, śmierć nie staje się bardziej dotkliwa wraz z każdą kadencją parlamentu. Po drugie, podatki nie umierają, a śmierć bywa opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Po trzecie,umieramy tylko raz, a podatki musimy płacić co roku...

>