Medal Europejski dla Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

W 2015 r. Kancelaria Prawna Skarbiec otrzymała Medal Europejski – prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli.

 

Najlepszy Partner w Biznesie

 

W 2013 r. nasza Kancelaria została uhonorowana nagrodą "Najlepszy Partner w Biznesie" w kategorii usługi prawne: „za multidyscyplinarne zespoły śledcze składające się z prawników, adwokatów, księgowych, doradców inwestycyjnych, detektywów, dzięki którym kancelaria pomaga firmom w sytuacjach, które rzutują na działalność przedsiębiorstwa tj. przypadki bezprawia urzędniczego, w szczególności ze strony organów podatkowych, upadłości, wrogie przejęcia, podziały majątku czy konflikty rodzinne.” Kapituła konkursu doceniła Kancelarię za wsparcie przedsiębiorców w nadzwyczajnych sytuacjach, w tym doradztwo prawne wykraczające poza utarte schematy jak i długofalowe planowanie strategiczne.

 

Zapoznaj się z kompletną listą nagród i wyróżnień Kancelarii Prawnej Skarbiec.

 

 

Tworzymy "szyte na miarę" konstrukcje prawne, takie jak:

 

 

Przeczytaj wywiad:

 

"Nie boimy się ciężaru podejmowania decyzji" - z Robertem Nogackim, partnerem zarządzającym Kancelarią Prawną Skarbiec R. Nogacki Sp. k. rozmawiała Katarzyna Mazur.

 

"Podstawowym wrogiem każdego przedsiębiorcy jest aparat przymusu państwowego" - Rozmowa z mecenasem Robertem Nogackim z Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

Korzystając z naszych autorskich rozwiązań Klienci osiągają takie cele, jak:

 

 

Dzięki współpracy z Profesjonalnym Wywiadem Gospodarczym "Skarbiec" możemy zaproponować naszym klientom także kompleksowe usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa VIP, ochrony przez wyciekiem informacji poufnych oraz w zakresie pozyskiwania strategicznych informacji na temat rynku i konkurencji.

 

Klientom, którzy korzystają z usług Kancelarii Prawnej Skarbiec, oferujemy również zagraniczne rachunki bankowe w renomowanych bankach zagranicznych oraz pomoc w zmianie rezydencji podatkowej na jeden z "rajów podatkowych".

 

Zobacz: Czym Skarbiec różni się od konkurencji ?

 

Poszczególne raje podatkowe

 

Terytoria rekomendowane do zakładania spółek zajmujących się działalnością operacyjną (m. in. handel, inwestycje na rynkach kapitałowych, usługi):

 

 

Terytoria rekomendowane do zakładania spółek holdingowych:

 

 

Terytoria rekomendowane do zachowania poufności:

 

 

Terytoria rekomendowane do zarządzania prawami własności intelektualnej:

 

 

Inne raje podatkowe:

 

"Tylko dwie grupy ludzi narzekają na podatki - kobiety i mężczyźni."


Optymalizacja podatkowa


Opodatkowanie wielu zdarzeń gospodarczych zależy od miejsca w których zdarzenia te następują. Dzięki łączeniu wiedzy o sposobie opodatkowania aktywności gospodarczej w różnych państwach świata można rozplanowywać geograficznie pewne zdarzenia gospodarcze w celu minimalizacji obciążeń podatkowych. Tego rodzaju działania, mające charakter międzynarodowego planowania podatkowego, stanowią w pełni legalną formułę korzystania z dostępnych instrumentów prawnych. Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje tego rodzaju możliwości obywatelom Polski.

 

Raje podatkowe i prowadzona za ich pomocą międzynarodowa optymalizacja podatkowa nie są cudownym panaceum na obciążenia podatkowe, jednak istnieje szereg konstrukcji, dzięki którym zaangażowanie spółek offshorowych pozwala zmniejszyć obciążenia podatkowe albo wręcz powoduje ich likwidację. Czasami całość operacji gospodarczych podlegających opodatkowaniu udaje się przenieść z Polski, do krajów w których podatek dochodowy w ogóle nie istnieje. Jednakże, dużo częściej niezbędne jest tworzenie bardziej skomplikowanych konstrukcji z wykorzystaniem międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Niektóre z tych konstrukcji mają charakter bardzo złożony - inne są zaskakująco proste. W pewnych wypadkach dzięki zamianie kilku słów w treści umowy można radykalnie zmienić jej skutki podatkowe. Dlatego zawsze warto zweryfikować, czy zyskowna transakcja nie może zostać zoptymalizowana podatkowo. Publiczne omawianie ich mijałoby się jednak z celem.

 

Obowiązuje tu stara zasada mistrza Lao-tsy: "Ci którzy wiedzą, nie mówią - a Ci, którzy mówią, nie wiedzą"...

 

 

Wybrane formy optymalizacji podatkowej dostępne w Skarbiec.Biz

 

 

1) Optymalizacja podatkowa zysków z handlu międzynarodowego

 

2) Optymalizacja podatkowa zysków z usług pośrednictwa

 

3) Optymalizacja podatkowa zysków z handlu internetowego (e-commerce) oraz usług świadczonych zdalnie

 

4) Optymalizacja podatkowa zysku operacyjnego poprzez alokację części źródeł kosztów poza granicami Polski

 

5) Optymalizacja podatkowa procesu zbycia nieruchomości

 

6) Optymalizacja podatkowa przychodów z wartości niematerialnych i prawnych

 

7) Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku od zysków kapitałowych, w tym m. in.

 

(a) Optymalizacja podatkowa dywidend

 

(b) Optymalizacja podatkowa zysków z Giełdy Papierów Wartościowych

 

(c) Optymalizacja zysków z Forexu

 

(d) Optymalizacja innych inwestycji kapitałowych na rynku polskim (m.in. zbycie akcji bądź udziałów)

 

8) Optymalizacja w zakresie podatku od spadków i darowizn

 

9) Optymalizacja w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

pdf

Pobierz wszystkie publikacje jako archiwum ZIP.

Minimalne podatki maksymalna poufność

 

Łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom; korzystne zwolnienia i ulgi podatkowe bądź niskie podatki. Takich rajów na świecie jest jeszcze sporo.

 

Raj na ziemi

 

Zagadnienie optymalizacji podatkowej przy zastosowaniu rajów podatkowych budzi w opinii publicznej szereg kontrowersji. Częściowo dlatego, ze kojarzy się ono z „praniem brudnych pieniędzy” i działalnością poniekąd na bakier z prawem i daleką od etyki. Na temat tych stref krąży nieskończonac ilość mitów, często w żaden sposób nie przystających do rzeczywistości.

 

Księgi wieczyste online czyli cała prawda o twoim majątku

 

W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to „ułatwienie, które odczuwa i z którego korzystać może wiele tysięcy osób dziennie”. Jednak w rzeczywistości jest to również wielkie zagrożenie dla prywatności osób, które dotąd mogły uważać inwestycje w nieruchomości za pewną możliwość dyskretnego lokowania kapitału.

 

Optymalizacja podatkowa w polskich spółkach giełdowych

 

Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.

 

Liechtenstein lepszy od Warszawy

 

Offshoringowa fundacja prywatna to jedna z najciekawszych i bardziej opłacalnych formuł planowania finansowego dla zamożnych.

 

Jak i kiedy warto korzystać z „taniej bandery”?

 

Według stanu na 2009 r., ponad połowa światowych statków handlowych była zarejestrowana pod tanimi banderami. Bandery: panamska, liberyjska i Wysp Marshalla, obejmują niemal 40% całej floty światowej w kategoriach tonażu nośności całkowitej.

 

Raje podatkowe– czyli jak legalnie nie płacić podatków

 

Benjaminowi Franklinowi przypisuje się powiedzenie, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. W rzeczywistości, między podatkami a śmiercią istnieje kilka istotnych różnic. Po pierwsze, w przeciwieństwie do podatków, śmierć nie staje się bardziej dotkliwa wraz z każdą kadencją parlamentu. Po drugie, podatki nie umierają, a śmierć bywa opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Po trzecie,umieramy tylko raz, a podatki musimy płacić co roku...

>